hungcuong@asphalt.vn |  0225 3.670.607

   hung cuong jsc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư

                                  Hưng Cường

 

 

 


  • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HỢP LÝ TỪ KHÁCH HÀNG

Nhũ tương nhựa đường gốc Axit CRS-1

13:19:00  03/01/2016

Mô tả: Nhũ tương nhựa đường là sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trộn theo tỷ lệ thích hợp nhựa đường đặc với các chất tạo nhũ và nước dưới dạng nhũ ổn định.

 

Chất lượng:

 

Phù hợp với tiêu chuẩn:  TCVN 8817:2011; ASTM D2397-05

Nhũ tương nhựa đường được thí nghiệm tại viện khoa học và công nghệ GTVT ( ITST) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải hoặc một phòng thí nghiệm độc lập cấp quốc gia có uy tín được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng chỉ công nhận.

 

 

Ứng dụng:

 

Nhũ tương nhựa đường là vật liệu để phục vụ thi công đường bộ và các công trình giao thông. Nhũ tương nhựa đường lỏng thường được sử dụng để tưới mặt đường hoặc để làm các lớp dính bám giữa hai lớp bê tông nhựa.

 

Bảo quản vận chuyển:

 

Nhũ tương nhựa đường thương phẩm thường được tồn trữ, vận chuyển bằng phuy với dung tích từ 150 lít đến 200 lít hoặc bằng xe tưới chuyên dụng ở điều kiện nhiệt độ bình thường.

 

LIÊN HỆ

 

 

nhựa đường đã đăng ký

 

MST: 0200689891

 

chứng chỉ sgs

 

Thế kế bởi hpe.gov.vn