hungcuong@asphalt.vn |  0225 3.670.607

   hung cuong jsc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư

                                  Hưng Cường

 

 

 


  • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HỢP LÝ TỪ KHÁCH HÀNG

Dự án nâng cấp sân bay quốc tế Cát Bi

14:22:00  14/05/2015

Dự án nâng cấp sân bay quốc tế Cát Bi

Thành phố Hải Phòng

Năm 2014

Loại sản phẩm:Nhũ tương CRS - 1

LIÊN HỆ

 

 

nhựa đường đã đăng ký

 

MST: 0200689891

 

chứng chỉ sgs

 

Thế kế bởi hpe.gov.vn