hungcuong@asphalt.vn |  0225 3.670.607

   hung cuong jsc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư

                                  Hưng Cường

 

 

 


  • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HỢP LÝ TỪ KHÁCH HÀNG

Trạm trộn bê tông nhựa nóng

21:11:00  01/09/2015

Trạm trộn bê tông nhựa nóng là một hệ thống liên hoàn dung để trộn các loại cốt liệu với nhau và với nhựa theo một tỷ lệ định trước tại nhiệt độ thích hợp để tạo thành một hỗn hợp bê tông nhựa nóng đồng nhất, có nhiệt độ nằm trong khoảng quy định.

Sách trạm trộn bê tông nhựa nóng

trạm trộn bê tông nhựa nóng

Trên thế giới hiện nay có 3 loại trạm trộn bê tông nhựa:

- Trạm trộn loại I: trộn cưỡng bức theo mẻ, sấy nóng gián tiếp.

- Trạm trộn loại II: trộn cưỡng bức theo mẻ, sấy nóng trực tiếp

- Trạm trọn lạo III: trộn không cưỡng bức liên tục, sấy nóng trực tiếp.

 

Khi tiến hành xây dựng mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng thì chất lượng của hỗn hợp bê tông nhựa đóng vai trò quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của mặt đường.

Vì vậy, để đảm bảo được chất lượng của mặt đường, trước tiên phải sản xuất được hỗn hợp bê tông nhựa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

LIÊN HỆ

 

 

nhựa đường đã đăng ký

 

MST: 0200689891

 

chứng chỉ sgs

 

Thế kế bởi hpe.gov.vn