hungcuong@asphalt.vn |  0225 3.670.607

   hung cuong jsc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư

                                  Hưng Cường

 

 

 


  • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HỢP LÝ TỪ KHÁCH HÀNG

TCVN 8818-1 :2011 Nhựa đường lỏng

10:28:27  17/07/2015

TCVN 8818-1: 2011 nhựa đường lỏng do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.
 

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8118, gồm 5 phần :

 

tcvn 8818-2011 nhựa đường lỏng


TCVN 8818-1 :2011, Nhựa đường lỏng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

.
TCVN 8818-2 :2011,  Nhựa đường lỏng – Phần 2: Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa.


TCVN  8118-3 :2011,  Nhựa  đường  lỏng  – Phần  3:  Thử  nghiệm  xác  định  hàm lượng nước.


TCVN 8118-4 :2011, Nhựa đường lỏng – Phần 4: Thử nghiệm chưng cất.


TCVN 8118-5 :2011,  Nhựa đường lỏng –  Phần 5: Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không).

 

Việc lựa chọn loại, mác nhựa lỏng dùng cho xây dựng đường bộ, sân bay và bến bãi cần phải căn cứ vào mục đích xây dựng, công nghệ thi công, điều kiện khí hậu nơi xây dựng và phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật về thí nghiệm, thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành. 


Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa lỏng theo mác tương ứng với từng loại, các phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa lỏng . Tiêu chuẩn này là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nhựa lỏng dùng trong xây dựng đường bộ, sân bay và bến bãi.

 

 

LIÊN HỆ

 

 

nhựa đường đã đăng ký

 

MST: 0200689891

 

chứng chỉ sgs

 

Thế kế bởi hpe.gov.vn