hungcuong@asphalt.vn |  0225 3.670.607

   hung cuong jsc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư

                                  Hưng Cường

 

 

 


  • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HỢP LÝ TỪ KHÁCH HÀNG

Cẩm nang Bitum Shell trong xây dựng công trình giao thông

15:34:00  24/10/2016

The Shell bitumen Handbook
nhà xuất bản giao thông vận tải
Do Shell Bitumen UK xuất bản
in và phát hành lần thứ nhất vào tháng 7/1990
Tái bản vào tháng 9/1991

Lời nói đầu
Bitum là một vật liệu xây dựng công trình được sử dụng rộng rãi, song ngay cả đối với rất nhiều người thường xuyên tham gia vào các ông việc sử dụng bitum nhựa đường, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng giao thông và bảo trì đường giao thông, các đặc tính đặc tính của nó vẫn còn là điều bí ấn. 
Cuốn sách này đề cập toàn diện những kiến thức từ hóa học bitum cho đến thiết kế làm đường. Có những phần nêu chi tiết đến những vấn đề thực tế liên quan đến xây dựng, bảo dưỡng sân bay và đường bộ của vương quốc Anh. Nhưng phần đó cung cấp các hướng dẫn cập nhật đối với các nhà thực hành ở một mức độ chuyên sâu nhưng cũng cung cấp các chi tiết thực tiễn sử dụng bitum cho các kỹ thuật viên.
Việc tập đoàn Shell chịu trách nhiệm phát hành cuốn tài liệu tham khảo về bitum nhựa đường là hoàn toàn hợp lý. Trong một thập kỷ qua Shell đã đi trước trong các nghiên cứu về ứng dụng của bitum trong xây dựng công trình giao thông. Hơn nữa, cuốn sổ tay thiết kế đường của Shell trong nhiều năm đã giới thiệu một phương pháp toàn diện đối với vấn đề rải thảm đường trên toàn thế giới, sử dụng công nghệ cơ giới. 
Quá trình phát triển công nghệ Asphalt đang diễn ra rất nhanh chóng. Để nắm bắt được đầy đủ những tiến bộ này các kỹ sư cần phải hiểu biết thích hợp về bitum và công nghệ của nó.
cẩm nang bitum shell trong xây dựng giao thông

Tải sách tại đây

Sau đây là lục mục của cuốn sách

Chương I. Giới thiệu

Chương 2 . Sản xuất, tồn chứa và sử dụng bitum

Chương 3. Các đặc tính kỹ thuật và chất lượng của bitum

Chương 4. Các loại nhũ tương bitum

Chương 5 . Các thí nghiệm cơ học và đặc tính của bitum

Chương 6. Cấu trúc , thành phần cấu tạo và đặc tính lưu biến của bitum

Chương 7. Ảnh hưởng của các đặc tính của bitum đối với các đặc điểm
kỹ thuật trong ứng dụng

Chương 8. Độ bền của bitum

Chương 9 . Độ bám dính cốt liệu của bitum

Chương 10 . Các loại bitum cải tiến

Chương 11. Các dạng hỗn hợp vật liệu bitum và ứng dụng của chúng 

Chương 12. Sản xuất và kiểm tra chất lượng các hỗn hợp bitum

Chương 13 . Vận chuyển, rải và đầm hỗn hợp vật liệu bitum

Chương 14 . Các thí nghiệm cơ học về vật liệu bitum

Chương 15. Các thuộc tính cơ học của các hỗn hợp vật liệu bitum

Chương 16. Các chỉ tiêu kỹ thuật và việc thiết kế các hỗn hợp bitum

Chương 17 . Thiết kế kết cấu mặt đường dùng vật liệu bitum

Chương 18. Lớp láng mặt

Chương 19 . Các dạng thức ứng dụng khác của hỗn hợp vật liệu bitum

Chương 20. Một số vấn đề khác liên quan đến bitum

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. NGUYỄN XUÂN THỦY
Người dịch: HOÀNG TRỌNG YÊM và TRẦN TUẤN HIỆP
Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - Năm 1991

LIÊN HỆ

 

 

nhựa đường đã đăng ký

 

MST: 0200689891

 

chứng chỉ sgs

 

Thế kế bởi hpe.gov.vn